radca prawny Piotrków Trybunalski

Kim jesteśmy?

Kancelaria prawna radcy prawnego Ilony Maćkiewicz działa na rynku prawniczym od 2000 roku świadcząc profesjonalne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, podmiotów sektora finansów publicznych oraz klientów indywidualnych.

Kancelaria specjalizuje się świadczeniu kompleksowych usług prawnych, przede wszystkim z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego. W obrębie naszych usług mieści się między innymi:

  • bieżąca i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, instytucji publicznych, wspólnot mieszkaniowych;
  • udzielanie konsultacji i porad prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, tworzenie projektów umów, ugód, uchwał, regulaminów, zarządzeń, etc.;
  • reprezentacja naszych klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej;
  • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, apelacji, odwołań;
  • udział w negocjacjach, mediacji i innych pozasądowych formach rozwiązywania sporów;
  • windykacja należności, dochodzenie odszkodowań;
  • pomoc prawna udzielana w języku angielskim.

Współpracujemy z doświadczonym zespołem doradców podatkowych, notariuszami, oraz rzeczoznawcami majątkowymi, co pozwala na zapewnienie naszym klientom wszechstronnej i profesjonalnej obsługi prawnej.

Prawo dla biznesu

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji publicznych.

Prawo cywilne

Nieruchomości, odszkodowania, prawo własności, sporządzanie i opiniowanie umów, windykacja wierzytelności.

Prawo Administracyjne

Pomoc prawna przy wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych, podatki i opłaty lokalne, reprezentacja przed organami administracji publicznej.

Prawo Spadkowe

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, roszczenia o zachowek, zapisy testamentowe.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obsługa prawna pracodawców, dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, reprezentacja przed sądami , pomoc prawna w dochodzeniu świadczeń emerytalno-rentowych.