Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa rodzinnego. W tym zakresie oferujemy naszym klientom porady i konsultacje prawne, sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, apelacji, etc., sporządzanie i opiniowanie umów. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich rodzajach spraw. 

Zakres usług:

 • doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenie spraw w przedmiocie zasiedzenia nieruchomości;
 • rozgraniczenia nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • ochrona prawa własności;
 • sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów prawa cywilnego;
 • ochrona praw konsumenta;
 • windykacja wierzytelności,
 • odszkodowania;