Oferta

Prawo dla biznesu

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji publicznych.

Prawo cywilne

Nieruchomości, odszkodowania, prawo własności, sporządzanie i opiniowanie umów, windykacja wierzytelności.

Prawo administracyjne

Pomoc prawna przy wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych, podatki i opłaty lokalne, reprezentacja przed organami administracji publicznej.

Prawo spadkowe

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, roszczenia o zachowek, zapisy testamentowe.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obsługa prawna pracodawców, dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, reprezentacja przed sądami , pomoc prawna w dochodzeniu świadczeń emerytalno-rentowych.